Aktualności

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstruktor pierwszej centrali HQE

EMCI – Konstruktor pierwszej centrali HQE (Wysoka Jako?? Ekologiczna) we Francji dla Grupy CEMEX.

Centrala wykonana wed?ug specyfikacji technicznych zawieraj?cych wszystkie zalecenia celem otrzymania znaku  HQE

  • 22 votes. Average: 3.5 / 5.