Lokalizacja

znajduje si? ko?o Croix de Hauconcourt pod nast?puj?cym adresem : 4 Rue Louis Blériot Zone Industrielle des Jonquières, 57365, Ennery, Lorraine.

Ta lokalizacja zosta?a wybrana z powodu blisko?ci   sieci autostrad.

Aby do nas dojecha?, zjecha? zjazdem nr 37 autostrady  A4 , na drog? departamentaln?  D1 w 

kierunku Ennery, na pierwszym  rondzie skr?ci? w ostatni wyjazd po lewej stronie, jecha? dalej  200m.

Poni?sza mapka jest map? dynamiczn?, mo?ecie j? powi?ksza? i pomniejsza? aby ustali? Wasze usytuowanie. 

 
  • 14 votes. Average: 4.2 / 5.