Prezentacja

Zarys historyczny

Za?o?ony w 1990 EST METAL CONCEPT INDUSTRIEL proponuje swoje us?ugi, jako  wykonawca zestawów, wyspecjalizowany w konstrukcjach stalowych, mechanicznych, transporcie wewn?trznym, zestawach kotlarskich. 

Sektor przemysłowy

Dzia?y naszej dzia?alno?ci:

  • Beton gotowy do u?ycia
  • Zak?ady  wydobywcze – Kamienio?omy – Kopalnie piasku – Kopalnie
  • Cementownie
  • Sektor samochodowy
  • Kolej SNCF
  • Drogi wodne we Francji     

Nasza siła

Wykwalifikowany, dyspozycyjny personel, o du?ej mobilno?ci, ca?kowicie oddany  zapewnieniu sukcesu Waszym projektom, z my?l? o jako?ci i bezpiecze?stwie. 

Zakotwiczenie w Europie Zachodniej i Wschodniej ma na celu pe?ne zaspokojenie naszych klientów, tak w zakresie geograficznym jak i gospodarczym.

Nasze lokalizacje w pobli?u sieci autostrad u?atwiaj? mobilno?? naszych produktów, zarówno zaopatrzenia  jaki i tych wysy?anych przez nas, zawsze  z  dba?o?ci? o wydajno??, zdolno?? do reagowania oraz dobre zarz?dzanie kosztami produkcyjnymi.

Centrum koncepcyjne i produkcyjne

EMCI

ZI DES JONQUIERES

57365  ENNERY

Tel : 03.87.73.77.54

Fax : 03.87.73.76.20

contact@emcigroupe.com

EMCI

LACELLE EMCI

ZI DU PEURON

86300  CHAUVIGNY

Tel  : 05.49.44.88.44

Fax : 05.49.46.31.98

contact@emcigroupe.com

Lacelle EMCI

EMCI LUX

68 Rue Romain Fandel

L – 4149 Schifflange Luxembourg

Tel : 00 352 26 81 05 75

Fax : 00 352 26 81 05 76

contact@emcigroupe.com

20131126 142713

SIBI

ul.pierwszej Brygady 35

PL – 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

Tel : 0048 91 834 51 03

Fax : 0048 91 834 51 04

contact@emcigroupe.com
sibi.jpg

ACOM / ATEC

ZA Malvaisin 135 rue de la chartreuse

38420 Le Versoud

Tel : 0033 4 76 77 06 75

Fax : 0033 4 76 77 06 52

contact@emcigroupe.com

Atec

  • 37 votes. Average: 3.9 / 5.